• Türkiye’de butik şarapçılığın gelişmesine katkı sağlamak
  • Agro turizme dayalı bir destinasyon yaratmak
  • Bölgenin tarihteki kimliğini yeniden ortaya çıkartmak ve bunu yaparken özellikle yöreden ve yerelden faydalanmak.
  • Urla’nın antik tarihini ve kültürünü yeniden canlandırmak
  • Bölgenin dokusunu ruhunu bozmadan katkı sağlamak ve geliştirmek amacı ile yeni projeler üretmek
  • Şarap ile gastronominin beraber geliştiği ve deneyimlendiği bir birlik yaratmak